Dr. Matheidesz Mária a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete néhai elnöke, az Egyesület bevonásával díjat alapított idegen nyelvet oktató tanárok és nyelvtanuló diákok szakmai munkájának elismerésére. A díj hivatalos elnevezése: Matheidesz Mária Minőségi Díj,(rövidítve: MMM Díj).

 

A Díj – amelyre évente egy alkalommal lehet pályázni – oklevéllel, valamint egyszeri anyagi támogatással járó szakmai elismerés. A Díjat két külön kategóriában ítéli oda az MMM Díjat kezelő háromtagú szakmai kuratórium az idegen nyelvet oktató tanárok, illetve nyelvtanuló diákok számára.

 

A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, valamint a két kategóriában kiosztandó díjak számáról. 2017-ben a Díjjal járó anyagi elismerés összege a tanár kategóriában nettó 250.000,- Ft. A Díj átadására 2017. április 22-én, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett éves nyelvtanári konferencia keretében kerül sor. 2017-ben a fődíjon kívül az öt legkíválóbb pályázatot benyújtó tanár számára biztosítjuk a konferencián való részvételt.

 


A pályázat célja:

A magyarországi minőségi nyelvoktatás támogatása.


Pályázati kiírás középiskolás diákok számára itt!


Pályázati kiírás nyelvtanárok számára:


A pályázat témája tanárok részére:

A tanulók együttműködésén alapuló, a nyelvismeretet hasznosító projekt.

A pályázó saját, jól bevált gyakorlatán keresztül mutasson be egy, a nyelvtanulás során elsajátított kompetenciákat alkalmazó - akár más iskolák, vagy iskolán kívüli személyek, közösségek bevonásával megvalósított projektet.

 

A pályázók köre:

A magyar közoktatásban, nyelviskolában vagy magántanárként oktató nyelvtanárok.

 

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

    1.  Pályázati adatlap (online kitöltve)

  1. A pályázat tárgyának magyar nyelvű bemutatása - leírás word formátumban,

legfeljebb 15 ezer karakter szóközökkel (e-mailben és 3 példányban postai úton)

  1. A nyelvtanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolata (1 példányban postai úton)
  2. A munkaviszonyt igazoló munkaadói igazolás, egyéni vállalkozó esetében a hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolata. (1 példányban postai úton)

Nem kötelező mellékletek:

Képek, fotók, film- és hanganyag, egyéb formátumú melléklet, CD, DVD, online felület (link)

(1 példányban postai úton, csatolmányként, illetve link elhelyezésével a szöveges leírásban).

 

Korábbi pályázati támogatással megvalósított projekteket, ötleteket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikusan az mmmdij@nyelviskola.hu e-mail címre és postai úton várjuk.

Postacím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Budapest, Kölcsey utca 1.

 

A pályázat beküldésének határideje: 2017. március 13.

(Az e-mail küldésének dátumát illetve a postai bélyegző keltét vesszük figyelembe.)

További információ kérhető e-mailben vagy telefonon továbbá az Egyesület facebook oldalán, ill. az MMM Díj facebook oldalán.

E-mail: mmmdij@nyelviskola.hu; telefon: +/36/1/225-7525, +36/30/277-3411
A korábbi évek nyertes pályázatai:


Nyertes tanári pályázat 2016

Nyertes tanári pályázat 2015

Nyertes tanári pályázat 2013

Nyertes tanári pályázat 2012

Nyertes tanári pályázat 2011

Nyertes tanári pályázat 2010


« vissza