Dr. Matheidesz Mária a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete néhai elnöke, az Egyesület bevonásával díjat alapított idegen nyelvet oktató tanárok és nyelvtanuló diákok szakmai munkájának elismerésére. A díj hivatalos elnevezése: Matheidesz Mária Minőségi Díj, (rövidítve: MMM Díj).

 

A Díj – amelyre évente egy alkalommal lehet pályázni – oklevéllel, valamint egyszeri anyagi támogatással járó szakmai elismerés. A Díjat két külön kategóriában ítéli oda az MMM Díjat kezelő háromtagú szakmai kuratórium az idegen nyelvet oktató tanárok, illetve nyelvtanuló diákok számára. 

 

A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, valamint a két kategóriában kiosztandó díjak számáról. 2017-ben a Díjjal járó anyagi elismerés összege a diák kategóriában nettó 100.000,- Ft.  A Díj átadására 2017. április 22.-én, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett éves nyelvtanári konferencia keretében kerül sor.A pályázat célja:

A magyarországi nyelvtanulás támogatása.


Pályázati kiírás nyelvtanárok számára itt !


Pályázati kiírás középiskolás diákok számára:


A pályázat témája:

A tanulók együttműködésén alapuló, a nyelvismeretet hasznosító, azt közvetve fejlesztő projekt.

A pályázó mutasson be egy másokkal való együttműködésen, közös munkán alapuló megvalósított vállalást, mellyel bizonyítja, hogy képes kommunikatív feladatok végrehajtására az élet adott szinterén és helyzeteiben.

 

A pályázók köre:

A magyar oktatási rendszerben 9-12. évfolyamon tanuló diákok.

 

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

  1. Pályázati adatlap (online kitöltve)
  2. A pályázat tárgyának magyar nyelvű bemutatása - leírás word formátumban,

legfeljebb 15 ezer karakter szóközökkel (e-mailben és 3 példányban postai úton)

  1. Az iskola hivatalos igazolása a tanulói jogviszonyról (1 példányban postai úton)

Nem kötelező mellékletek:

Képek, fotók, film- és hanganyag, egyéb formátumú mellékletek, CD, DVD, online felület (link)

(1 példányban postai úton, csatolmányként, illetve link elhelyezésével a szöveges leírásban)

 

Korábbi pályázati támogatással megvalósított projekteket, ötleteket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikusan az mmmdij@nyelviskola.hu e-mail címre és postai úton várjuk.

Postacím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Budapest, Kölcsey utca 1.

 

A pályázat beküldésének határideje: 2017. március 13.

(Az e-mail küldésének dátumát illetve a postai bélyegző keltét vesszük figyelembe.)

További információ kérhető e-mailben vagy telefonon, továbbá az Egyesület facebook oldalán, valamint az MMM Díj facebook oldalán.

E-mail: mmmdij@nyelviskola.hu; telefon: +/36/1/225-7525, +36/30/277-3411
Az elmúlt évek nyertes pályázatai:

Nyertes diák pályázat 2016

Nyertes diák pályázat 2015

Nyertes diák pályázat 2013

Nyertes diák pályázat (T.A.) 2012

Nyertes diák pályázat  (F.Á.) 2012

Nyertes diák pályázat 2011

Nyertes diák pályázat 2010


« vissza